Toestemming gegevensuitwisseling

Begin november 2014 ontvangt u een brief waarin wij u vragen toestemming te geven voor het uitwisselen van medische gegevens met de huisartsenpost en de dienstapotheek. Onderstaand leggen wij u uit waar het om gaat.

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP (Landelijk SchakelPunt). Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw toestemming regelt u bij uw huisarts en apotheek of online via deze website. Om u via deze website aan te melden heeft een een DigId nodig. Let daarna op dat u, als u zoekt naar de huisarts aan wie u toestemming wilt geven, kiest voor Huisartsenpraktijk Beljaart Rood. Omdat wij een groepspraktijk hebben, gaat het mis als u zoekt op Candel, van Kalmthout of Loth.

 Als u, via bovengenoemde website of persoonlijk op de praktijk, toestemming geeft voor aansluiting op het LSP zijn uw medische gegevens zonodig  in te zien door de volgende zorgverleners:

  • op de huisartsenpost Oosterhout
  • tijdens waarneming door een andere huisartsenpraktijk in Dongen
  • door de dienstapotheek

Uitgebreidere informatie over het LSP en over toestemming geven voor delen van uw medische informatie met zorgverleners vindt u op de website van VZVZ.

Als u niet -zoals bovenstaand uitgelegd- via internet uw toestemming regelt, maar dat op papier wilt dien kunt u daarvoor het formulier gebruiken wat u toegestuurd krijgt. Extra formulieren kunt u onderstaand downloaden. Ook kunt u de brief die u heeft gekregen of gaat krijgen inzien.

Brief huisartsen Dongen gegevensuitwisseling

Toestemmingsformulier 1 persoon met kinderen

Toestemminsgformulier 2 personen met kinderen