Thebe Wijkverpleging

logo mobile

 

Thebe Wijkverpleging Dongen | Buurtteam Biezen ’s Gravenmoer

 Biezen ’s Gravenmoer is een team van verpleegkundigen en verzorgenden. Wij leveren zorg in een deel van Dongen (Biezen, Beljaart), in Dongen-Vaart en in ’s Gravenmoer.

Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging of heeft u door een ziekte of aandoening verpleegkundige zorg nodig? Dan kunt u daarvoor bij Thebe terecht. Wij leveren de professionele zorg die nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze zorg bestaat niet alleen uit ondersteunen en begeleiden met bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, maar ook het overnemen van specifieke handelingen bestaat tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Wondzorg of Katheterzorg. 

U krijgt zorg van een professioneel opgeleid team van verzorgenden en verpleegkundigen. Bij Thebe werken ook verpleegkundigen die speciale expertise hebben op het gebied van COPD, Wondzorg en Palliatieve zorg.

Wij werken samen met u en de mensen om u heen aan de hoogst haalbare kwaliteit van leven. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om uw zelfredzaamheid en de verbinding met uw leefomgeving te versterken. Wij blijven steeds met u kijken naar wat u zelf (nog) kunt en waarbij wij moeten ondersteunen.

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u contact opnemen met ons Service Centrum die voor u een gesprek aanvraagt met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt u tijdens het gesprek vragen waaruit blijkt of en welke zorg u nodig heeft. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet gebruikt.

Telefoonnummer Servicecentrum Thebe Wijkverpleging (088-117 47 30)

Kijk voor meer mogelijkheden en informatie over Thebe op www.thebe.nl

 

Contactgegevens
Thebe Wijkverpleging Dongen | Team Biezen ’s Gravenmoer
Kloosterpad 13 B
5104 JT Dongen

Telefoon: 088 – 117 20 21 
Mail: biezen.sgravenmoer@thebe.nl

Wij zijn niet altijd aanwezig op kantoor. Bij afwezigheid kunt u met vragen contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. 

 

Adresgegevens overige teams Thebe Wijkverpleging Dongen:

Buurtteam Plan West:
Dongenpark 80 5102 DB Dongen

Buurtteams Achterberg, Centrum en Oud Dongen:
Deken Batenburgstraat 2 5103 CR Dongen