POH GGZ

De minister van VWS heeft bepaald dat de huisarts vanaf 2014 verantwoordelijk is voor het leveren van zogenaamde Basis GGZ-zorg. Klik hier om te lezen hoe dat zit. In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, ofwel POH-GGZ. Zij ondersteunen de huisartsen in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychosociale problemen. Ze voeren gesprekken met patiënten met problemen als angsten, depressie, overspannenheid e.d.
Op deze wijze kunnen wij in de praktijk mensen beter helpen. Het is huisartsenzorg en dus verzekerd. Zo kunnen we verwijzingen met wachttijden of kosten voorkomen. De POH behandelt mensen in samenspraak met de huisarts en kan indien nodig een verder traject uitstippelen en begeleiden. Onze POH’s Anne-Sophie Spaargaren en Wen van Steenbergen hebben hun eigen spreekuren, gewoon bij ons in de praktijk.

Anne-Sophie Spaargaren

Anne Sophie min 198 800 600 80

Wen van Steenbergen

Wen van Steenbergen