Spreekuren

’s Ochtends en ’s middags hebben de huisartsen spreekuur op afspraak. Ook is er een avondspreekuur op donderdagavond. Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één persoon. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of wanneer u met meerdere personen komt, meld dit dan aan de assistente. De assistente zal u vragen wat uw klacht is om in te schatten hoeveel tijd nodig is op het spreekuur, en de urgentie te beoordelen. Als u bent aangemeld bij Mijngezondheid.net kunt u ook online een afspraak maken. Ook zonder Mijngezondheid.net kunt u via deze website een afspraak maken. 

Spreekuur huisartsen

De huisartsen zijn op onderstaande dagen in de praktijk aanwezig.

Anniek Baijens van Haren: maandag, dinsdag, woensdag

Tim Baijens: maandag, dinsdag, donderdag, donderdagavond.

Loet Birker: maandag, woensdag, donderdag, donderdagavond, vrijdag

Yvonne Panken: maandag, dinsdagochtend, woensdag, vrijdag

Spreekuur praktijkassistentes

U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistente terecht voor:

  • wondbehandeling, tapen, zwachtelen
  • verwijderen van hechtingen, injecties
  • uitspuiten van oren, gehoortesten
  • bloedonderzoek, bloedsuikercontroles
  • bloeddrukcontroles, ECG’s, 24 uurs bloeddrukmeting, 30 minuten bloeddrukmeting
  • urineonderzoek, zwangerschapstesten
  • onderzoek van de bloedvaten (enkel/arm-index)
  • uitstrijkjes
  • reizigersconsulten

Medische handelingen vinden altijd onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts plaats.

Kloosterpad-spreekuren-en-visites

 

Telefonisch terugbelspreekuur

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u uw vraag in de loop van de dag aan de assistente voorleggen. De arts belt u dan op een afgesproken tijdstip, in principe tussen 15:00 en 16:00 uur terug.

Huisbezoek

Aanvragen voor huisbezoeken kunt u voor 10.30 uur doen. Het is niet zo handig later een visite aan te vragen (uiteraard geldt dat niet voor spoedgevallen), omdat wij ons visiteronde tussen 11:00 en 13:00 uur rijden. Bent u in staat naar de praktijk te komen dan heeft dit de voorkeur omdat wij daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben.

Kraamvisites

Na een thuis- of poliklinische bevalling komt de huisarts op verzoek bij u thuis kijken als u daar prijs op stelt of medische vragen heeft. We sturen sowieso altijd een felicitatiekaartje.