NHG geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft al in februari 2007 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. De praktijk wordt jaarlijks gevisiteerd door deskundigen van het NHG. Daarbij wordt onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiëntentevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.

We blijven door middel van dit traject continu bezig met verbeterprojecten, zowel achter de schermen in onze praktijkorganisatie als in de directe patientenzorg. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een enquete in te vullen. Die gebruiken we om er achter te komen wat u belangrijk vindt.

Meer informatie over wat praktijkaccreditering precies inhoudt kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl

Kloosterpad-NHG-geaccrediteerde-praktijk