Jaarverslag

Een moderne huisartsenpraktijk maakt transparant wat er aan zorg geleverd wordt en waar de speerpunten voor het beleid liggen. Wij doen dat ook gedaan in ons jaarverslag. Het jaarverslag is voor ons belangrijk om terug te blikken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en voor u als patient geeft het helderheid over wat er zich in de praktijk afspeelt. Onze visie op zorg en langere termijnplannen zijn vastgelegd in ons beleidsplan. Daarnaast zijn het jaarverslag en beleidsplan een verplicht onderdeel van Praktijkaccreditering.

Algemeen IMG 4005