Huisartsen in opleiding

Onze praktijk is voor de opleiding van huisartsen verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die de driejarige specialisatie huisartsgeneeskunde doorloopt. Die opleidng bestaat uit een eerste en een derde jaar in een huisartsenpraktijk en een tussenjaar in ziekenhuis, verpleeghuis en GGZ instelling. We hebben in onze praktijk zowel eerste- als derdejaars huisartsen in opleiding. Zij doen zelfstandig spreekuur en visites en worden door de opleider gesuperviseerd. Een dag in de week hebben ze onderwijs op de universiteit. De opleider heeft een keer in de maand een dag onderwijs op de universiteit.

 

Kloosterpad NHG geaccrediteerde praktijk