Behandeling psychische klachten

Op deze pagina vindt u informatie over behandeling van psychische klachten en de DBC Basis-GGZ, een multidisciplinaire aanpak voor mensen met uiteenlopende psychische klachten. Als u door uw huisarts bent verwezen voor verdere informatie, vindt u verderop alles wat u moet weten.

Eerst wat uitleg over de Basis-GGZ in onze praktijk. Veel mensen hebben last van uiteenlopende psychische klachten Die klachten zijn vaak moeilijk te herkennen, zowel voor de patiënt als voor de dokter. De klachten kunnen zich vermommen als lichamelijke klachten, hyperventileren, lusteloosheid of somberheid, of duidelijker aanwezig zijn als een angstig en paniekerig gevoel. Uit onderzoek blijkt dat psychische klachten vaak te laat worden ontdekt en vaak niet goed genoeg worden behandeld. Daarnaast zijn de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) lang en moet de patiënt tegenwoordig vaak een eigen bijdrage betalen voor psychologische hulpverlening door bezuinigingen en transitie van zorg naar de gemeente. We willen dat als praktijk verbeteren. Daarom zijn we, met begeleiding van Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken) een samenwerkingsverband aangegaan met andere zorgverleners. Uit gedegen wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat door samenwerking betere resultaten worden geboekt bij mensen die last hebben van psychische klachten. We werken in deze projecten samen met verschillende psychologen, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jeugd binnen Dongen. Daarnaast hebben we goed contact met  jeugdarts, psychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters, verslavingszorg, fysiotherapeuten en het sociaal team hier in Dongen. In onze praktijk werken twee psychologen (POH-GGZ) waar u laagdrempelig terecht kunt voor psychologische hulp. Als uw huisarts bij u psychische klachten vermoedt, kan hij of zij u verwijzen naar de POH-GGZ om uw klachten verder in kaart te brengen.

Patiënteninformatie

Als de huisarts of POH-GGZ u naar deze pagina heeft verwezen voor verdere informatie over uw (mogelijke) angstklachten, somberheidsklachten of andere psychische klachten, vindt u via onderstaande links makkelijk wat u nodig heeft. U hoeft dan niet meer zelf het hele internet af te zoeken.

  • Algemende informatie over angstklachten en angststoornissen kunt u vinden op de website van Thuisarts.nl
  • Om uw klachten beter in beeld te krijgen, maken we gebruik van een scorelijst, de 4DKL. Hij is te downloaden via deze link. U kunt hem zelf uitprinten en invullen. Lever hem liefst uiterlijk een dag voor uw nieuwe afspraak met de huisarts of POH-GGZ in bij de assistente, zodat we hem alvast kunnen bekijken. Er is ook een handleiding beschikbaar die het invullen makkelijker kan maken. En de 4DKL-scorelijst is er ook in het Turks.
  • Op mentaalvitaal.nl vindt u tips over uw mentale gezondheid en kunt u zelf aan de slag bij angstklachten
  • Meer informatie over het werk van de psycholoog vindt u op de site van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen.
  • De Angst, Dwang en Fobie stichting is een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.
  • Op www.zelfhulpwijzer.nl kunt u een zelftest doen en een zelfhulpcursus vinden.

Gaat u met bovenstaande websites gerust zelf aan de slag. Vragen kunt u bespreken bij uw eerstvolgende consult bij de huisarts of POH-GGZ.

 

Algemeen IMG 4005