Bereikbaarheid Huisartsenpraktijk Beljaart Rood

 

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Ons spoed-telefoonnummer (0162-320930) dient uitsluitend gebruikt te worden in noodgevallen. U kunt ook het gewone telefoonnummer bellen (0162-312244) en keuze 1 intoetsen. Beide nummers zijn alleen beschikbaar tijdens kantooruren en dienen alleen in dringende gevallen gebruikt te worden.

Buiten kantooruren dient u voor spoedgevallen contact op te nemen met de huisartsenpost in het Amphia ziekenhuis te Oosterhout: 0162-435000.

Afspraken

Belt u voor het maken van een afspraak a.u.b. zo veel mogelijk tussen 8.00 en 12.00 uur. Vanaf nu kunt u ook via Mijngezondheid.net zelf een afspraak in de agenda plannen. Kijk onder het kopje Mijngezondheid.net voor meer informatie.

Wij maken het liefst zo veel mogelijk afspraken voor de dag zelf. Door niet te veel vooruit te boeken, houden we elke dag ruimte om patiënten diezelfde dag nog te zien.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Hetzelfde geldt voor kleine chirurgische ingrepen en het plaatsen van spiraaltjes.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het aanvragen van een visite graag zo vroeg mogelijk, gezien het feit dat deze afgelegd worden tussen 10.30 en 12.30 uur.

Telefonisch contact met de huisarts

Voor eenvoudige vragen die telefonisch beantwoord kunnen worden, kunt u aan de assistente vragen of de huisarts u terugbelt.

E-mail

U kunt ons natuurlijk ook bereiken via e-mail: assistente@beljaartrood.nl Wij streven er naar u dezelfde dag te antwoorden. Met klem wijzen wij erop dat deze service niet geschikt is voor vragen als: ‘ik heb pijn op de borst en ben kortademig, kan er zo spoedig mogelijk een dokter komen?’. Maar bijvoorbeeld wel voor: ‘ik heb gehoord dat een voetschimmel besmettelijk is. Hoe zit dat?’.

Huisartsenpost

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld via de huisartsenpost in Oosterhout. Deze is uitsluitend bedoeld voor problemen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Het is belangrijk dat u eerst belt voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost: Pasteurlaan 9a te Oosterhout (naast het Amphia ziekenhuis). Telefoon: 0162-435000.

Zie ook: www.huisartsenpostenwestbrabant.nl